AIS ตั้ง 2 ผู้บริหารเน็ตบ้านแม้ดีล ‘3บีบี’ ยังรอเคาะ หลัง ‘กสทช.’ ล่มซ้ำซาก

0


เอไอเอส ตั้ง ‘ธีร์ สีอัมพรโรจน์’ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์ พร้อมขยับ ‘มนตรี คงเครือพันธุ์’ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายใน นั่งตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินแทน

จากความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ หรือ เน็ตบ้าน ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวดังกล่าว เอไอเอส จึงแต่งตั้ง

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบรอดแบนด์ – Chief Executive Officer Broadband Business (CEO-BB)

พร้อมแต่งตั้ง นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน – Chief Finance Officer (CFO) แทน นายธีร์ สีอัมพรโรจน์

สำหรับ นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ ได้เข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ในตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน ในปี พ.ศ. 2561 โดยนอกเหนือจากความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การลงทุน ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอันก่อให้เกิดคุณค่าที่มาพร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืน

จนได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน จากเวที IAA Awards for Listed Companies ที่จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นที่ได้รับจากลูกค้าและนักลงทุนไทย แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญยิ่งในการผลักดันบริการด้านดิจิทัลและสร้างการเติบโตของสายธุรกิจบรอดแบนด์ ให้แข็งแกร่งอีกด้วย

ส่วน นายมนตรี คงเครือพันธุ์ นั้น เริ่มเข้ามาร่วมงานกับเอไอเอส ในปี พ.ศ. 2564 ในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรกิจด้านตรวจสอบภายใน โดยมีผลงานในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยธุรกิจเพื่อบริหารจัดการกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสมกับการเคลื่อนตัวของโลกหลังโควิด พร้อมเป็นแกนนำในการกำกับดูแลกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา

ในฐานะผู้นำทีมหุ้นส่วนในบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุด โดยดูแลบริษัทลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้านการเงินและการควบคุมภายใน รวมถึงการออกแบบปรับปรุงการดำเนินงานทางการบัญชีการเงินผ่านเครื่องมือ Automation เมื่อผนวกกับการได้เข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานภาพรวมของเอไอเอสในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจภาพรวมของบริษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 ที่มีการประกาศนั้น เอไอเอสแจ้งว่าธุรกิจบรอดแบนด์ ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการขยายพื้นที่บริการ และการส่งมอบบริการและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตบ้านที่เหนือกว่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ทั้งการเชื่อมโยงอุปกรณ์กระจายสัญญาณและสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ Gigabit ทุกห้องภายในบ้านด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ หรือ FTTR (Fiber to The Room) ที่พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟแบบไร้รอยต่อ(Seamless Roaming) เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดทุกพื้นที่ในบ้าน หรือแม้แต่การเปิดให้บริการ WiFi 6E เทคโนโลยีมาตรฐานสัญญาณไร้สายใหม่บนคลื่นความถี่ใหม่ 6GHz เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเมืองไทย

มีรายได้เติบโตกว่า 15% จากไตรมาส 2 ปีก่อน และเติบโตต่อเนื่อง 5.4% จากไตรมาสก่อน มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 60,500 รายต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนและ มีฐานลูกค้ารวมกว่า 2.33 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้า การรวมธุรกิจระหว่างเอไอเอสและ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3บีบีว่า แม้มติที่ประชุมคณะกรรมการของเอไอเอสเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2565 ได้ประกาศเข้าซื้อหุ้นใน3 บีบีจำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.87 มูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท และเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิส (JASIF) จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาทรวมสองธุรกรรมว่า “ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท 

แต่ผ่านมานานกว่า 1 ปีก็ยังไม่มีความคืบหน้าการอนุญาตให้ดำเนินกิจการหรือไม่ดำเนินกิจการดังกล่าวจากบอร์ดกสทช. แต่อย่างใด โดยล่าสุดแม้ผลการศึกษาจากที่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเกี่ยวกับผลดีผลเสียในการรวมกิจการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยความขัดแย้งอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. คนใหม่ ทำให้การประชุมบอร์ดกสทช. 3 ครั้งล่าสุดต้องล่มลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที่คั่งค้างใดๆได้เลย Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *