ในประเทศ – ‘วราวุธ’มอบโครงการบ้านเคหะ อู่ยา 1 วอนช่วยกันสร้างชุมชนคุณภาพสังคมน่าอยู่

0


วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 17.02 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานพิธีมอบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (อู่ยา 1) จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ผู้ว่าการ กคช.) คณะผู้บริหาร กคช. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทยพัฒนา ผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน และผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ เข้าร่วมงาน ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม (อู่ยา 1) หมู่ที่ 1 ถนนอู่ยา – ดอนเจดีย์ ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “การสร้างสังคมให้น่าอยู่” เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน การออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้างหรือทรัพยากรที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน นอกจากนี้ กคช. ได้เน้นย้ำในเรื่องความยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในโครงการเคหะชุมชนฯ สุพรรณบุรี (อู่ยา 1) รวมถึงทุกโครงการที่อยู่อาศัย โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล หรือขยะพลาสติก ซึ่งทุกวันนี้ สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้ เช่น การนำขยะมาทำเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมไปถึงของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยเฉพาะการชักชวนให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้สังคมมีคุณภาพ เพราะการดูแลผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงถือเป็นเรื่องสำคัญ

นายวราวุธ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. นั้น ตนขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีที่มีโอกาสย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการแห่งนี้และรับมอบบ้านในวันนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพื้นที่ของ กคช. ที่สามารถพัฒนา และดูแล รักษา สร้างคุณภาพชุมชนที่ดี วันนี้พี่น้องประชาชนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการนี้กว่า 70 – 80% และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันสร้างสังคม สร้างชุมชน ภายในโครงการแห่งนี้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่กระทรวง พม. และ กคช. มอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ คือ อิฐ หิน ปูน ทราย ที่นำมาประกอบกันเป็นบ้าน แต่สังคมที่ดี ชุมชนที่อบอุ่น จะมีได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวง พม. หรือ กคช. แต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชน จะสามารถสร้างความอบอุ่น ความมีระเบียบ ความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราเอง ในส่วนของกระทรวง พม. และ กคช. เรายินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรม เรามาช่วยกันสร้างสังคมที่อบอุ่น คืนครอบครัวให้กับสังคมไทย

“โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวสุพรรณบุรี แต่ยังได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจากจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี ได้มีการย้ายเข้ามาอยู่ในโครงการนี้เช่นกัน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ กคช. สร้างโครงการนี้ขึ้นมา และสามารถดึงพี่น้องประชาชนจากหลายพื้นที่ได้เข้ามาพักอาศัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้” นายวราวุธ กล่าว

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ถนนอู่ยา – ดอนเจดีย์ ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำ SUNK COST ของโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสุพรรณบุรีมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยบนเนื้อที่ 25.48 ไร่ จำนวน 322 หน่วย แบ่งออกเป็น บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 186 หน่วย ขนาด 21 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 54 ตารางเมตร และทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 136 หน่วย ขนาด 16 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 55 ตารางเมตร นอกจากนี้ ภายในโครงการฯ ยังมีโซนพิเศษสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย 

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการออกแบบโครงการฯ ได้มีการนำเกณฑ์ประเมินโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (ECO VILLAGE) และหลักเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (UNIVERSAL DESIGN) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวางผังโครงการและออกแบบอาคาร ซึ่งตัวบ้านได้ออกแบบในลักษณะ Modern Style ตามสมัยนิยม โดยมีการออกแบบให้อาคารมีช่องเปิดอย่างน้อย 2 ด้าน เพื่อระบายถ่ายเทอากาศได้ดี และใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ผนังอิฐมวลเบา การใส่ฉนวนกันความร้อนที่ฝ้าเพดาน และการใช้หลอดไฟ LED เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการเคหะชุมชนฯ สุพรรณบุรี (อู่ยา 1) ยังได้รับการันตีบ้านเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อีกด้วย

 Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *