โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อ.เบตง จ.ยะลา …

0โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) อ.เบตง จ.ยะลา จัดโครงการฟันสวยยิ้มใสเด็กดีฟันแข็งแรง

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) นายอาลี ดูดิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดโครงการฟันสวยยิ้มใสเด็กดีฟันแข็งแรง ของโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) เพื่อเป็นการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู-นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) เข้าร่วม

นางจุไรลี่ สาและ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) กล่าวว่า โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งที่พบมากในวัยเด็กอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาท ฟันได้อย่างรวดเร็วกว่าฟันแท้ เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้และฟันผุในระยะ เริ่มแรกสามารถลุกลามได้ในเวลา 6-12 เดือน การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การดูแลเพื่อสุขภาพในช่องปาก ยังมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในร่างกายจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย ปัจจุบันเด็กได้รับการเอาใจใส่น้อยลง เด็กบางส่วนจึงมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่ง ส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ได้เข้าร่วมบริหารพัฒนาคุณภาพกับกลุ่มงานฝ่ายบริการสาธารณสุข พบปัญหานักเรียนมีฟันพุ มีความต้องการรับบริการทันตกรรมอย่างเร่งด่วน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) จึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพฟัน ระหว่างโรงเรียนและชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดโครงการฟันสวยยิ้มใส เด็กดีสุขภาพแข็งแรง เพื่อส่งเสริมสุภาพป้องกันฟันผุและยับยั้งการเกิดฟันผุในระยะเริ่มแรกของเด็ก เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนดูแลสุขภาพฟันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดีและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อดินันท์ มะลี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลาSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *