แบบก่อสร้าง แบบไอเดียบ้าน แบบขออนุญาต ต่างกันอย่างไร – บ้านและสวน

0ใครกำลังหาไอเดียสร้างบ้าน ควรรู้ว่าแบบบ้านมีหลายประเภท ทั้งแบบไอเดียบ้าน แบบก่อสร้าง และแบบขออนุญาต ผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านจึงควรเข้าใจ เพื่อใช้ในการคุยรายละเอียดและข้อตกลงในการจัดจ้างผู้ออกแบบหรือบริษัทรับสร้างบ้าน

แบบก่อสร้าง
แบบก่อสร้าง

แบบไอเดียบ้าน

ใช้สำหรับแสดงแนวคิดการออกแบบ เพื่อสื่อสารให้เจ้าของบ้านและบุคคลทั่วไปเข้าใจลักษณะภาพรวมของบ้าน มักประกอบด้วยภาพผังพื้น รูปด้าน รูปตัด และภาพสามมิติ โดยบอกเพียงระยะเบื้องต้น และไม่มีรายละเอียดการก่อสร้าง จึงใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ มักเป็นแบบบ้านแจกฟรี จึงเหมาะสำหรับเก็บเป็นไอเดียเพื่อให้รู้ความชอบของตัวเอง ซึ่งในการก่อสร้างจริงจำเป็นต้องให้สถาปนิกและวิศวกรออกแบบให้ใหม่ เพื่อทำแบบก่อสร้างให้เข้ากับพื้นที่จริงและกฎหมายในพื้นที่นั้น แบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง
ภาพ : tierra-mallorca-unsplash

แบบก่อสร้าง

เป็นเอกสารหรือแบบที่แสดงข้อมูลในการก่อสร้างเป็นลายเส้น รูปภาพ สัญลักษณ์ และข้อความ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อสื่อสารให้ผู้รับเหมาสามารถก่อสร้างอาคารได้ถูกต้องตามแบบ ประกอบด้วยแบบ 4 ส่วนหลัก คือ

  • แบบสถาปัตยกรรม แสดงรายละเอียดของส่วนประกอบอาคารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อบอกรูปร่าง ระยะ วัสดุ และสิ่งที่จำเป็นในการก่อสร้าง ประกอบด้วยผังพื้น รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายอื่นๆ เช่น ห้องน้ำ ประตูหน้าต่าง บันได จัดทำโดยสถาปนิก
  • แบบโครงสร้าง แสดงรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร ซึ่งเป็นความแข็งแรงและปลอดภัยของอาคาร ประกอบด้วยผังฐานราก ผังเสา ผังคาน ผังพื้น โครงหลังคา และแบบขยายทางโครงสร้างอื่นๆ จัดทำโดยวิศวกรโครงสร้าง
  • แบบระบบไฟฟ้า แสดงรายละเอียดระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยผังการเดินสายไฟ ตำแหน่งดวงโคม สวิตช์-เต้ารับไฟฟ้า ตู้เบรกเกอร์ จัดทำโดยวิศวกรไฟฟ้า
  • แบบระบบสุขาภิบาล แสดงรายละเอียดระบบสุขาภิบาลซึ่งเกี่ยวกับน้ำทิ้ง น้ำประปา ประกอบด้วยผังการเดินท่อประปา ท่อทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำโดยวิศวกรสุขาภิบาล แต่ในบ้านและอาคารขนาดเล็ก อาจจัดทำโดยสถาปนิกหรือวิศวกรโครงสร้างก็ได้
ตัวอย่างแบบผังพื้น
ตัวอย่างรูปตัด
แบบก่อสร้าง
ตัวอย่างแบบขยายประตูหน้าต่าง
ตัวอย่างผังฐานราก
ตัวอย่างแบบขยายโครงสร้าง
แบบก่อสร้าง
ตัวอย่างผังระบบไฟฟ้า

แบบขออนุญาตก่อสร้าง 

ใช้สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยแบบและเอกสารตามที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนด สามารถใช้แบบก่อสร้างในการยื่นขออนุญาตได้ หรือทำแบบเฉพาะเพื่อยื่นของอนุญาตก็ได้ (แบบก่อสร้างมักแสดงรายละเอียดมากกว่าแบบขออนุญาต) โดยต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ที่สำคัญต้องมีการรับรองด้วยเอกสารรับรองวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร โดยแบบขออนุญาตก่อสร้างประกอบด้วย

  • แบบแสดงตำแหน่ง ลักษณะทั่วไปของบ้าน และแบบสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย แผนที่โดยสังเขป ผังบริเวณ ผังพื้นทุกชั้น ผังหลังคา รูปด้านอย่างน้อย 2 รูป และรูปตัดอย่างน้อย 2 รูป พร้อมรายการประกอบแบบ
  • แบบขยายต่างๆ ประกอบด้วย แบบขยายบันไดพร้อมรูปตัดบันได (สำหรับบ้าน 2 ชั้นขึ้นไป) แบบขยายห้องน้ำ และแบบขยายประตูหน้าต่าง
  • แบบโครงสร้าง ประกอบด้วย ผังโครงสร้างทุกชั้น ผังโครงสร้างหลังคา และแบบขยายโครงสร้าง พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
  • แบบงานระบบไฟฟ้า
  • แบบงานระบบสุขาภิบาล แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย

เรื่อง/ภาพประกอบ : ศรายุทธ


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *