” เยี่ยมบ้านทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนเข้ากองประจำการ …

0” เยี่ยมบ้านทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ ก่อนเข้ากองประจำการ ”

วันที่ 26 ต.ค.66 เวลา 10.30 น. พล.ม.1 โดย พ.ท.ณัฐา สุภายศ ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1 ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ก่อนเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2566 ที่จะเข้าประจำการ ในวันที่ 1 พ.ย.66 ที่จะถึงนี้ จำนวน 2 ครอบครัว คือ พลฯ คุณากร จันทร์คูณ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ และ พลฯ กิตติพงษ์ กองเกี้ยว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้ให้เสนารักษ์ประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ตรวจวัดความดันโลหิตแก่ผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านและได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเพิ่มขวัญ กำลังใจ ให้ความเข้าใจ มีความพร้อม สร้างความสัมพันธไมตรีที่ดี ระหว่างกองทัพบกกับครอบครัวทหารใหม่ ก่อนเข้ากองประจำการ
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพลินจิต สวนศิลป์พงศ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.เพชรบูรณ์Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *