อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดอินทาราม …

0อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดอินทาราม ต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในรั้วโรงเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ

บ้านสร้างเมืองเกษตร เพื่อคลังอาหารกลางวันในรั้วโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ” ของ?สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดอินทาราม ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง โดยมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง หัวหน้า ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองท้องที่ มาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้

โดยวันนี้ นายประเสริฐ ฟักสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะครู และนักเรียน ร่วมพานายอำเภอบ้านสร้าง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบด้วย แปลงผักสวนครัว เล้าไก่ เล้าเป็ด บ่อปลา และบ่อกบ ของทางโรงเรียน และยังมีการบรรยายพิเศษโดยปศุสัตว์อำเภอบ้านสร้าง และคณะ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดและสาธิตวิธีการทำอาหารไก่และเป็ด อย่างง่าย ๆ ให้นักเรียน และคณะครูรับชม เพื่อช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ในรั้วโรงเรียน

ในโอกาสนี้ อำเภอบ้านสร้างได้มอบวัตถุดิบให้โรงเรียนวัดอินทาราม เพื่อเป็นต้นทุนในการต่อยอดการสร้างคลังอาหารกลางวัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาในการทำการเกษตรเพื่อคลังอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย พันธุ์ไก่ไข่ 120 ตัว พันธุ์เป็ดไข่ 130 ตัว พร้อมอาหาร เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว และปุ๋ยอินทรีย์
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิกร ธัญญารักษ์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *