สนามเสวนา Stage Talk Gathering space

0ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 โซนกิจกรรม Better Community งาน Sustainability Expo 2023 ชั้น G ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยกทัพทั้งการเสวนา และกิจกรรมสนุกๆ มาฝากผู้เข้าชมงานอย่างเน้นๆ โดยเฉพาะการแจกแบบบ้านฟรี !!!

จะมีอะไรบ้าง เรามัดรวมรวบตึงมาไว้ที่นี่แล้ว

Stage Talk Gathering space

การเสวนา

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 – 18.30 น. : Urban farming : คนเมืองทำสวน เชื่อมแนวคิดเกษตรในเมืองกับนโยบายพัฒนาเมืองได้อย่างไร

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น. : เปลี่ยนย่าน สร้างสรรค์ – สร้างเมือง นวัตกรรม – เคลื่อนชุมชน ออนไลน์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผู้นำ ต่อยอดทักษะชุมชน สร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เวลา 16.00 – 17.00 น. สร้างนักสร้างเมือง สถาบันสร้างนักสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 13.00 – 14.00 น. Social Impact Startups : สตาร์ทอัพไทย สู่จุดหมายสังคมยั่งยืน  ธุรกิจยุคใหม่ ไม่หวังแต่กำไรจนใจร้ายกับโลก  สร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เป็นสื่อกลางสร้างความยั่งยืนให้สังคม 

เวลา 14.00 – 15.00 น.Social reintegration : “โอกาส” คืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคม เสียงสะท้อนจากผู้ให้ ถึงผู้รับ กระบวนการและการมอบโอกาสเริ่มต้นใหม่ในการกลับสู่สังคมอีกครั้ง

เวลา 17.00 – 18.30 น.Green Public Space : พื้นที่สีเขียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ การออกแบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยแก้ปัญหาเมืองเพื่อ “ทุกคน” ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

วันที่  5 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. GoodWalk for All : เมืองดี ต้องเดินได้ ฟื้นเศรษฐกิจเมือง ด้วยเมืองเดินได้-เมืองเดินดี (เดินปลอดภัย ไปไหนสะดวก เข้าถึงได้ทุกคน)  

วันที่  6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.00 น. ตึกสีเขียว เพื่อเมืองสีเขียว ออกแบบที่อยู่อาศัย อาคาร และพื้นที่สาธารณะ อย่างรักษ์โลก รักเมือง ด้วยมาตรฐานอาคารเขียว 

เวลา 14.00 – 16.00 น.“บ้าน” ของคนสร้างบ้านมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และสิทธิของกลุ่มแรงงานอย่างเท่าเทียม 

เวลา 16.00 – 18.00 น.แบบบ้านที่ดี ที่ทุกคนเข้าถึงได้ออกแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และมั่นคง  สร้างโอกาสการเข้าถึงบ้านที่ดีของทุกคน 

วันที่  7 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. Redefining Industrial Waste เปิดมุมมองขยะอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ยั่งยืน 

เวลา 17.00 – 18.30 น. Home for the Homeless : บ้านให้คนไม่มีบ้าน เพิ่มโอกาสคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบายความช่วยเหลือและลดอัตราคนไร้บ้านในเมือง 

วันที่  8 ตุลาคม 2566 เวลา  15.00 – 16.00 น. แก้ปัญหา “จรจัด”  ให้หมดจากเมือง แนวทางการจัดระเบียบ ลดประชากรสี่ขา การให้ความช่วยเหลือ สร้างจิตสำนึกการเลี้ยงดู และคุณภาพชีวิตที่ดีของสี่ขา 

เวลา 17.00 – 18.00 น.No money No problem : สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนด้วยความต้องการใช้งานและเรื่องราวสิ่งของ ต่ออายุสิ่งของให้มีการใช้ต่ออย่างคุ้มค่า สร้างวงจร Circular economy ที่ทุกคนเอื้อมถึง **พร้อมกิจกรรม    


GATHERING ACTIVITIES

วันที่ 4 และ 6 ตุลาคม 2566 10.30 – 12.00 น. The Choice ทางเลือก ทางรอด  Board Game เสริมความรู้

  • เรื่องกฎหมาย การเงิน การวางแผนชีวิต และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นผู้รอดจากหนี้นอกระบบ
  • การใช้ open chat line “checkdidsi” เช็คความเสี่ยงการลงทุนที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่ ป้องกันการ หลอกลวง ให้ความรู้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

  วันที่ 4 ตุลาคม 2566 15.30 – 16.30 น. “เมืองดี ที่ฉันอยากเห็น” เติมสี ระบายเมือง

  • Live Perfomance จากศิลปินออทิสติก – บอกเล่าแนวคิดภาพผลงาน “เมืองดี ที่ฉันอยากเห็น” พร้อมโชว์ลงสีบนภาพผลงาน
  • Workshop ระบายเมือง “เมืองดี ที่ฉันอยากเห็น” – ร่วมสนุกกิจกรรมระบายสีภาพ “เมืองดี ที่ฉันอยากเห็น” ตามจินตนาการของแต่ละคน

วันที่  8 ตุลาคม 2566 11.00 – 14.00 น. เมืองในฝันของเด็ก by Kidative กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

  • กระบวนการคิดการอยู่รวมกันของคน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม
  • โชว์เคสผลงานเมืองในฝัน
Stage Talk Gathering space

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.baanlaesuan.com/306144/news-update/hilight-sx2023

www.sustainabilityexpo.com

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *