“ศุภชัย” ร่วมเวทีเสวนา คนทำการผลิตที่บ้าน ย้ำ พรรคภูมิใจไทย เสนอ เรื่อง Work From Home ก่อนโควิด

0
วันนี้(8 ต.ค.)ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ร่วมเวที เสวนา “ผู้หญิงตนทำการผลิตที่บ้าน” โดยมีนางสาวจิตติมา ศรีสุขนาม เจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโสประจำประเทศไทยและสปป. ลาว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์ SME ไทย , นางสาวนุชนภา บำรุงนา นายกสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) ผู้ดำเนินรายการ นางสาววิภาพร วัฒนวิทย์ จาก Thai PBS โดยระบุว่า ผู้หญิงตนทำการผลิตที่บ้าน พรรคการเมืองต่างๆบอกว่าประชาชนต้องมาก่อน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 3.7 ล้านคน แต่ไม่มีใครออกมาข้างหน้า พรรคภูมิใจไทย เสนอ กฎหมาย Work From Home ผมเป็นคนเสนอกฎหมายฉบับนี้ พรรคภูมิใจไทย คิดเรื่องนี้ก่อนโควิด-19 ซึ่งพรรคเรายังไม่ได้ดูแลกระทรวงแรงงาน แต่คราวนี้พรรคภูมิใจไทยดูแล
.
ซึ่งในการสัมมนา สส.พรรคภูมิใจไทย เมื่อวานนี้ เราคุยกันว่าต้องมีการทำงานรูปแบบใหม่ ไม่ใช่บอกพรรคมีนโยบายอะไรแล้วก็ทำ แต่ สส. ต้องไปพบประชาชน ถามความประสงค์ความต้องการของประชาชนว่าจะให้พรรคภูมิใจไทยทำอะไร ดูแลเรื่องอะไรให้ไปรับฟังมา สส.เราจะลงพื้นที่ไปพบประชาชนว่าท่านต้องการเรื่องอะไร แล้วรับเรื่องเข้าไปเสนอพรรค
ในการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้พรรคภูมิใจไทย ดูแล มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ และ อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชน ตรงกับที่ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ เคยบอกว่า ตั้งแต่ครรภ์มารดา จนถึงเชิงตะกอน ดังนั้นพรรคภูมิใจไทย จึงต้องดูแลประชาชนตลอดชีวิต วันนี้เราพบว่านโยบายประชานิยมอาจไม่สนองความต้องการ เวลาประชาชนคาดหวังว่าภาระที่รับผิดชอบอยู่ควรจะเบสลง เราจึงต้องการ “ลดภาระประชาชน” ในทุกเรื่อง
.
นายศุภชัย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยน วันนี้เราอยู่ในยุค “Skill นำ Degree” อดีตที่ผ่านมา ใครจะเรียน ปวส.ใช้เวลา 5 ปี ทั้งที่ช่างเชื่อมเรียน แค่ 1 ปี สามารถออกมาประกอบอาชีพได้แล้ว รายได้วันละพันกว่าบาทแล้ว ทำไมต้องไปเสียเวลา เสียงบประมาณ ถึง 5 ปี เพื่อไปเอาดีกรี วันนี้เราให้คุณค่ากับ “ปริญญา” หรือ “สกิล” มากกว่ากัน เรื่องการสอบเทียบจะเอากลับมาหรือไม่ งานวิจัย จะอยู่แต่ในหิ้งหรือในห้าง เราต้องนำมาใช้เพิ่มมูลค่า
.
“วันนี้ผมเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล จะประสานหน่วยงานและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยนำเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา ท่านอยากจะให้แก้ไขกฎหมายอะไรก็เสนอมากับผม ถ้าจำเป็นต้องแก้ไข เราจะเสนอให้ การนำงานกลับไปทำงานที่บ้าน หากมีอะไรก็ต้องวางมาตรการควบคุม โดยเป็นธรรมทุกฝ่าย เช่นเรื่องทำงานที่บ้านเกิดตกกระได หรือค่าใช้จ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใครจะรับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัย ดังนั้นจะต้องมากำหนดมาตรการร่วมกัน อาศัยกลไกของกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญและเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ดังนั้นเรามาทำงานร่วมกัน เราจะลดภาระให้กับท่านแบบนี้ดีหรือไม่” นายศุภชัย กล่าว
.
นายศุภชัย กล่าวว่า ขอรับข้อเสนอ ตนทำการผลิตที่บ้าน ไปดำเนินการร่วมกัน คือ ผู้ทำการผลิตที่บ้านในประเทศไทยมีถึง 3.6 ล้านคน หรือร้อยละ 9.6 ของแรงงานที่มีงานทำ และเป็นแรงงานหญิงกว่าสองล้านคน หรือร้อยละ56 ของผู้ที่ทำการผลิตที่บ้านทั้งหมด หลักประกันทางสังคมจากการทำงาน สตรีผู้ทำการผลิตเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ และหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน เช่น ได้ค่าแรงต่ำ ต้องทำงานหนัก มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานกว่า 8 ชั่วโมงเข้าไม่ถึงการประกันสังคม และอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในขณะที่พวกเขาเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งมีส่วนสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
.
นายศุภชัย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย เห็นความสำคัญของสตรีผู้ทำการผลิตที่บ้านในประเทศไทย โดยจะพัฒนาคุณภาพชีวิตมองอย่างรอบด้านคือ ดูแลเรื่องสิทธิในการเข้าถึงระบบประกันสังคม ความปลอดภัยในการทำงาน
กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ดูแลเงินอุดหนุนเด็กเล็ก และศุณภาพของศูนย์เลี้ยงเด็กให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้น การเชื่อมตลาดในระดับท้องถิ่นจากกลุ่มสตรีที่ทำการผลิต ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้า และบริการเชื่อมกับภาคการท่องเที่ยว และยกระดับสู่เวทีเศรษฐกิจโลกSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *