พช.โชคชัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนรวมพลังแก้จน ตำบลด่านเกวียน …

0พช.โชคชัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนรวมพลังแก้จน ตำบลด่านเกวียน สร้างบ้านครัวเรือนยากจน TPMAP หลังที่ 5

วันนี้ (8 ต.ค.66) นางสาวกมลรัตน์ กอบกระโทก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอโชคชัย มอบหมายนายทรงยศ เชิดกระโทก พัฒนากร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม กองทุนรวมพลังแก้จน ตำบลด่านเกวียน สร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน หลังที่ 5 เพื่อให้กำลังใจผู้นำชุมชน และช่างจิตอาสา สร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน หลังที่ 5 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ รายนางช่วง พูนกระโทก บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน คนในครัวเรือน 3 คน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยบ้านเป็นบ้านปูน 1 ชั้น โครงสร้างบ้านผุพัง หลังคารั่ว พื้นบ้านต่ำก่วาพื้นถนน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำไหลเข้าท่วมขังภายในบ้านเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการกองทุนรวมพลังแก้จน ตำบลด่านเกวียน จึงดำเนินการบูรณาการทุนชุมชน 3 ทุน ประกอบด้วย 1.ทุนคน 2.ทุนเงิน 3.ทุนวัสดุ สร้างการมีส่วนร่วมบ้าน วัด ราชการ (บวร) ช่วยเหลือสร้างบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน มีผลการดำเนินงานสร้างบ้านโดยช่างจิตอาสา จำนวน 7 คน ก่อสร้างโครงสร้างภายนอก ภายใน ด้วยการก่ออิฐบล็อกแล้วเสร็จ คงเหลือเทพื้นรอบด้านใน และด้านนอก ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ และฉาบ เตรียมการส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนต่อไป

ในการนี้ มีนายชำนาญ บวชกระโทก ผู้ใหญ่บ้านด่านเกวียน นำลงพื้นที่ ณ บ้านด่านเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *