ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ใช้งบรัฐ หลังที่ 49-53

0


บ้านเมือง – ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ใช้งบรัฐ หลังที่ 49-53

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 17:06 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ใช้งบรัฐ หลังที่ 49-53

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566, 16.47 น.

วันที่ 24 ก.ย. 66 เวลา 08.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ “บ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ใช้งบรัฐ” ในพื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอสิชล รวม 5 หลัง โดยหลังแรกมอบให้แก่ครอบครัว นายเจริญ ขำขาว บ้านเลขที่ 173 ม.9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง หลังที่ 2 มอบให้แก่นางจุไร พรหมจรรย์ บ้านเลขที่ 40/1 ม.4 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง  หลังที่ 3 มอบให้แก่นายส้อง บุญยัง บ้านเลขที่ 106 ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ หลังที่ 3 มอบให้แก่ นายสิทธิชัย เพชรสุทธิ์ บ้านเลขที่ 273/2 ม.3 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ  และหลังที่ 5 มอบให้แก่นายทรงศิลป์ รุ่งเรือง บ้านเลขที่ 99/3 ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จิตอาสา และภาคเอกชนผู้มีจิตเมตตาร่วมกันบริจาคทรัพย์ ประกอบด้วยคุณอารีย์ ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณจีรพงศ์ ปานแย้ม ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร คุณวิรัตน์ แป้นแก้ว และคณะสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ โดยการร่วมใจลงแรงในการสร้างบ้านจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสา และเพื่อนบ้านร่วมกันสร้างบ้านทั้ง 5 หลังจนแล้วเสร็จ ร่วมมอบบ้านปันสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้มีจิตศรัทธาลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ที่ประสบความสำเร็จจากการประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มภาคีเครือข่าย 7 ภาคี ที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือ สนับสนุนกำลังแรงกาย กำลังทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ หมุนเวียนร่วมสร้างบ้านตามโครงการ รวมทั้งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป
   
สำหรับโครงการปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เป็นดำริของนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องการให้กลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่เป็นคนดีขยันทำมาหากิน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเอง ให้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านที่มีความมั่นคง ปลอดภัยไว้อยู่อาศัย ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายอยู่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างบ้านแล้วจำนวน 58 หลัง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 50 หลัง ภายในระยะเวลา 1 ปี (เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย.2566) และได้ทยอยส่งมอบบ้านในวันนี้อีกจำนวน 5 หลัง รวมส่งมอบบ้านแล้วจำนวน 53 หลัง และจะส่งมอบเพิ่มเติมจนครบ 58 หลัง ภายใน 30 กันยายน 2566
 


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *