บ้านเมือง – ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบบ้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการเป็นหลังที่ 40

0


บ้านเมือง – ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบบ้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการเป็นหลังที่ 40

วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 10:53 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบบ้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาสโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการเป็นหลังที่ 40

วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2566, 10.40 น.

ที่บ้านเลขที่ 64/14 หมู่ที่ 7 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย 7 ภาคี ในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี ได้ร่วมประกอบพิธีส่งมอบ “บ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” ให้แก่ครอบครัวของนางเมตตา แยกระเบียบ อายุ 50 ปี ซึ่งประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย ปัจจุบันอาศัยอยู่กับสามี อายุ 55 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ อีกทั้งยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูพี่ชายต่างมารดาซึ่งมีอาการพิการทางการรับรู้ และลูกชายแขนพิการ อีก 1 คน แต่เนื่องจากนางเมตตา แยกระเบียบ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความมานะ อดทน ขยันทำมาหากิน มีน้ำใจต่อทุกคนแม้ว่าตัวเองจะมีข้อจำกัดเรื่องรายได้และอัตคัดเรื่องที่อยู่อาศัยก็ตามจึงเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็น

การเข้าดำเนินการสร้างบ้านปันสุข ในครั้งนี้ เป็นความสามัคคีร่วมมือของภาคีเครือข่าย 7 ภาคีในพื้นที่ ภายใต้การนำของนายอำเภอพรหมคีรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จิตอาสา และนางพจนันท์ ขอจิตต์เมตต์ ภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์และเอามื้อเอาแรงจากเพื่อนบ้านร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรงปลอดภัยในรูปแบบที่ทันสมัยสวยงาม และได้มาตรฐาน

สำหรับโครงการบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ ได้ริเริ่มขึ้นโดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มพันธมิตร ที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้ได้มีบ้านที่มีความมั่นคง ปลอดภัยได้อยู่อาศัย เบื้องต้นได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ได้จำนวน 50 หลังภายในระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2566) แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และวัสดุก่อสร้างเข้ามาเรื่องๆ ส่งผลให้ขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างบ้านไปแล้วถึง 57 หลัง ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอของจังหวัด


Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *