นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอก เสาโท บ้านของนางสาวเปรมฤดี …

0นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอก เสาโท บ้านของนางสาวเปรมฤดี แก้วมณีทรัพย์ ราษฎรบ้านคลองยาง หมู่ที่ 9

วันนี้ (18 ก.ย.66) เวลา 10.30 น. นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานในพิธีตั้งเสาเอก เสาโท กิจกรรมสร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ตามโครงการ “รวมพลังโชคชัย ร่วมใจบำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน” (Sustainble village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา รายนางสาวเปรมฤดี แก้วมณีทรัพย์ ราษฎรบ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย ใช้งบประมาณจากกองทุนการกุศลย่าโมอำเภอโชคชัย และกองทุนรวมพลังแก้จนตำบลละลมใหม่พัฒนา รวมทั้งจากการบริจาคของภาคเอกชน และประชาชน ใช้แรงงานจิตอาสาดำเนินการก่อสร้าง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยมี นายบรรพต หมวกเสนา กำนันตำบลละลมใหม่พัฒนา ซึ่งเป็นประธานกองทุนรวมพลังแก้จนตำบลละลมใหม่พัฒนา กล่าวรายงาน นายนำ ปลอดกระโทก นายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา จนท.สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ ผอ.รพ.สต. จนท.เกษตรอำเภอ จนท. ตร.สภ.โชคชัย ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญาบ้าน. อสม. และประชนชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพิธี

ทั้งนี้ พระครูสมุห์เพรียว อัตตานุรักโข เจ้าคณะตำบลละลมใหม่พัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *