นายก อบจ.นครราชสีมาส่งมอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน “รวมพลังโชคชัย …

0นายก อบจ.นครราชสีมาส่งมอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน “รวมพลังโชคชัย ร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งมอบบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน “รวมพลังโชคชัย ร่วมใจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมพลังแก้จน ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย

โดยมีนายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วย นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม นายก ทต. อบต., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้อง อสม.ในพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้าน
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *