นายกรัฐมนตรี ตรวจสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ที่บ้านทรายงาม อ.คำเขื่อนแก้ว …

0นายกรัฐมนตรี ตรวจสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี ที่บ้านทรายงาม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อม นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นางเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทะเบียน 53-7093 กรุงเทพมหานคร เข้าพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้าน ณ วัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อเดินทางมาถึงมีประชาชนรอต้อนรับผูกผ้าขาวม้าให้กำลังใจ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระครูเมธีธรรมบัญฑิต เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมถวายผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรม โดยพระครูฯ ได้มอบพระพุทธบุษยรัตน์จำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดยโสธร พร้อมเหล็กไหลของทางวัด รวมทั้งผูกข้อมือให้พรกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ร่วมคณะ

จากนั้น นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัย และนายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับประชาชนด้วยความเป็นกันเอง นอกจากได้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้ว ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านเรื่องเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท , 30 บาทรักษาทุกโรค และ สอบถามเรื่องปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งต้องขอให้ผู้ใหญ่พ่อแม่ดูแลบุตรหลานให้ดีๆ

ทั้งนี้ บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประสบปัญหาน้ำชีเอ่อล้นเข้าหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี ส่วนปีนี้ปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนสูงกว่า 60 เซนติเมตร เป็นช่วงๆ รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวบ้านทรายงาม ถูกตัดขาดกลายสภาพเป็นเกาะกลางน้ำ มีผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 209 ครัวเรือน 869 คน การเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้จะมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อยู่ และบ้านเรือนยังไม่ได้ผลกระทบ แต่ความเดือดร้อนคือการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน โดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนหลังน้ำลด คือการขอรับการช่วยเหลือพันธุ์ข้าว เนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งรถยกสูงของทหาร และ ปภ. ลงพื้นที่ฝ่ากระแสน้ำเพื่อมาให้กำลังใจชาวบ้านทรายงาม อ.คำเขื่อนแก้ว ที่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีไหลเข้าท่วมปิดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน และให้คำสัญญาจะสร้างถนนยกระดับและสะพานที่ทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในระยะยาว และยังได้สอบถามปัญหา ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพพร้อมกับอาหารสัตว์ให้แก่ประชาชน และจะสร้างถนนยกระดับและสะพานให้กับชาวบ้านทรายงามตามที่ขอมา พร้อมสัญญาว่าจะกลับมาดูแลประชาชน และจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการร่วมกับทุกจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นรีรัตน์ เจริญศิริรัตนา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *