ชาวบ้านยโสธรเรียกร้องสถานีสูบน้ำห้วยกุดกุง สร้างมานาน 7 ปีแต่ไม่ได้ใช้สักที

0


HamburgerSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *