ชาวบ้านยังไม่มั่นใจสถานีสูบน้ำฯ งบประมาณกว่า 35 ล้านบาท จะใช้งานได้จริง

0


กรณีนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านกุดดุก-สุขเกษม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งราษฎรได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและกระทรวงเกษตรฯ ว่าโครงการก่อสร้างเสร็จมา 3 ปี แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ปล่อยให้รกร้างเป็นอนุสาวรีย์ มานานกว่า 3 ปีแล้ว

หลังลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังปัญหา  นายไชยาได้สั่งการให้ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ และสั่งการให้แก้ไขความบกพร่องเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ทันช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเอลนีโญ จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของปัญหาอย่างรุนแรง รวมทั้งขอให้ตรวจสอบระบบส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้ ตลอดทั้งวางแผนขยายระบบส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 20 ต.ค.นายทองหล่อ บุญสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านสุขเกษม ม.22  และ นายธวัชชัย ดำน้อย ผู้ใหญ่บ้านกุดดุก ม.3 เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้ใช้น้ำตามที่โครงการชลประทานได้ก่อสร้าง วางท่อส่งน้ำผ่านที่ทำกินของชาวบ้านสุขเกษม ร่วม 10 ครัวเรือนได้ร้องขอไปยังโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามทวงถามและความคืบหน้าของโครงการ ทำไมการก่อสร้างและการวางท่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรของชาวยังไม่สามารถใช้น้ำได้ และทำไมการวางท่อส่งน้ำถึงไปยังหมู่บ้านข้างเคียงได้รับผลประโยชน์มากกว่า ทั้งๆที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกุดดุกสุขเกษม

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มี.ค.นายวรวิทย์ สุภาอ้วน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ชี้แจงความเป็นมาของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดดุกสุขเกษม รัฐบาลสร้างมอบให้ราษฏรบ้านกุดดุกสุขเกษม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษาร่วมกัน ดำเนินการโดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและชาวบ้านในพื้นที่ทราบ

จากคำชี้แจงของ ผอ.ชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้ควบคุมการก่อสร้างในวันดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านเข้าใจและกลุ่มผู้ใช้น้ำรับทราบปัญหา พร้อมจะรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2566 ซึ่งขณะนี้ได้ล่วงเลยวันเวลาที่รับปากกับขาวบ้านแล้วร่วม 7 เดือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร จนมีข่าวตามที่สื่อมวลชนได้เสนอไปแล้วนั้น

โดยที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดดุกสุขเกษม ได้ใช้งบประมาณปี 2564 กว่า 35 ล้านบาทดำเนินการ มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ให้ได้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุที่ไม่สามารถจะส่งน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่ใช้ได้ เนื่องจากติดขัดเรื่อง ระบบไฟฟ้าและแหล่งน้ำต้นทุนคำชี้แจงจากชลประทาน ที่ยืนยันว่าได้ดำเนินการแก้ไขและทยอยเริ่มสูบน้ำแล้ว และชาวบ้านจะได้ใช้งานก่อนฤดูแล้งปีนี้แน่นอน แต่ไม่เคยมีคำอธิบายให้ชาวบ้าน ทำให้เวลานี้ ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างก็ยังไม่มั่นใจว่าสถานีสูบน้ำฯ งบประมาณกว่า 35 ล้านบาท จะใช้งานได้จริง

นายทองหล่อ กล่าวว่า หลังจากนั้นเป็นต้นมา เมื่อวันที่ 1 ต.ค.66 รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา ได้ลงพื้นที่และได้สั่งการให้ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ และสั่งการให้แก้ไขความบกพร่องเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ทันช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง อีกทั้งปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเอลนีโญ จะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของปัญหาอย่างรุนแรง รวมทั้งขอให้ตรวจสอบระบบส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรรมให้สามารถใช้งานได้ ตลอดทั้งวางแผนขยายระบบส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานให้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในเบื้องต้นหากเป็นไปตามแนวทางที่จะแก้ไขและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำพอใจ

ด้านนายธวัชชัย กล่าวว่า ยังมีพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำอีกในเฟสแรก ก็อยากได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีเกษตรกรสามารถใช้น้ำได้ เพียง 4 หมู่บ้านแต่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และให้รีบดำเนินการส่งมอบให้หน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป และทราบว่าในปีงบประมาณ 67-68 ทราบว่ามีงบประมาณต่อตามโครงการดังกล่าว และหากเป็นไปได้อยากให้ชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู เร่งรัดดำเนินการให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในปี 67 นี้ เพราะมียังพื้นที่อีกถึง 7-8 ร้อยไร่ ที่มีความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรและระยะทางที่จะส่งน้ำไปถึงเพียง 2 กม.เท่านั้นSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *