จิตอาสาซ่อมแซม สะพานบ้านท่าปาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

0


     กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมด้วยกองร้อยทหารราบที่ 1722 นำจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/ 62 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4 / 63 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 / 66 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/ 66 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ท้องถิ่นอำเภอปาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฮี้ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางถนนหลวง 1095 และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านแม่ปิง เพื่อรักษาความสะอาดสองข้างทาง ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการทิ้งขยะตามสถานที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง ณ กิ่วคอหมาเขตรอยต่ออำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *