จังหวัดเลย เปิดการท่องเที่ยวบ้านพองหนีบ หมู่บ้านหัวใจภูกระดึง …

0จังหวัดเลย เปิดการท่องเที่ยวบ้านพองหนีบ หมู่บ้านหัวใจภูกระดึง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาด

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่บ้านพองหนีบ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการท่องเที่ยวบ้านพองหนีบ หมู่บ้านหัวใจภูกระดึง โดยมี นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง นายไสว จันทร์เหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านพองหนีบ เข้าร่วมงาน

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า บ้านพองหนีบเป็นหมู่บ้านต้นน้ำพอง ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์และโอบล้อมด้วยภูเขา โดยมีความพิเศษ คือ “เป็นหมู่บ้านที่อยู่ร่องกลางของภูเขารูปหัวใจ ภูกระดึง และด้วยสภาพภูมิประเทศ ที่เป็นภูเขาโอบล้อม จึงทำให้หมู่บ้านพองหนีบ มีอากาศที่เย็นสบาย ธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนในชุมชน ยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และนอกจากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ในด้านคุณค่าทาง วัฒนธรรม หมู่บ้านแห่งนี้ ยังมีใบเสมาที่มีอายุกว่า 1,500 ปี บ้านพองหนีบจึงเปรียบเสมือนหมู่บ้านในหุบเขาที่มีเสน่ห์ และรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวว่า จังหวัดเลยได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยให้ได้มาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน และมีความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น และยกระดับคุณค่าของทรัพยากรในบ้านของตนเพื่อสร้างมูลค่า ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยบ้านพองหนีบสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้มาร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งใช้เวลาเตรียมความพร้อมกว่า 6 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน นายทองสา คำมา เป็นอย่างดี ที่นำพาชาวบ้านขับเคลื่อนการท่องเที่ยวร่วมกัน เริ่มจากการจัดประชุมและประชาคมหมู่บ้าน กับคำถามที่ว่า พวกเราจะร่วมกันทำการท่องเที่ยวหรือไม่ ซึ่งชาวบ้านต่างยกมือ “พร้อมทำ” แต่หัวใจหลักของการพัฒนากับคำถามที่ว่า “อยากทำท่องเที่ยวเพื่ออะไร” ซึ่งคำตอบที่ได้คือ “อยากทำท่องเที่ยวเพื่ออยากได้ถนน เพราะเมื่อมีถนนเข้าหมู่บ้าน ลูกหลานพวกเขาจะได้กลับบ้าน” เป็นคำตอบที่ง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยความจริงใจ และร่วมพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้จนเกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ-โปรแกรมหลักที่มีชื่อว่า “รอบกองไฟ หัวใจภูกระดึง” ในราคาเพียง 750 บาทกับกิจกรรมไฮไลท์ พักค้างคืนโฮมสเตย์พร้อมอาหาร และล้อมวงรอบกองไฟยามเย็นในบรรยากาศที่อบอุ่น ท่ามกลางหมู่ดาว ร่องกลางหัวใจภูกระดึง รวมทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนต้นน้ำพอง กับโปรแกรมที่ชื่อว่า “เดินป่า ผิงไฟ ฟังเรื่องเล่า” ในราคา 1,290 บาท ซึ่งคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของชุมชนแห่งนี้
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนาพร ศาลาดี

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *